Rejestr tekstów wątek wnętrza na stronie Gzymsy styropianowe

Nowy portal informacyjny

Moda na sztukaterię? Czemu nie!

Moda na sztukaterię? Czemu nie!

sztukateria Przenosił siły ściskająceZwornik, klucz ? szczytowy kliniec łuku lub niektórych typów sklepienia, zazwyczaj bogato profilowany i zdobiony dekorem rzeźbiarskim, wykonany z kamienia lub ceramiki, charakterystyczny dla gotyckich sklepień krzyżowo-żebr wszystko tutaj